Kjo gjë ndodh çdo vit. Lumi Skokomish Uashington, tenton të përmbytet nga shiu dhe ujërat e përmbytjeve që kalojnë autostradën veprojnë si një shkurtesë e rrezikshme për llojet e salmonit që po përpiqen të arrijnë në vendet e tyre të hedhjes së vezëve.

Është e mundur që salmoni të kalojë autostradat e përmbytura për dekada të tëra, sipas Aaron Dufault, analist i politikës së salmonit me Departamentin e Peshkimit dhe të Kafshëve të Uashingtonit.

Salmoni kalon një pjesë të vogël të jetës së tyre të hershme në lumenj dhe pastaj shkon drejt detit ku jetojnë shumica e jetës së tyre të rritur.

Kur ata janë pjekur, ata kthehen në lumenj aty ku kanë lindur për të pjellë.

Pas hedhjes së vezëve, salmoni vdes, dhe cikli jetësor i salmonit fillon përsëri.